პროექტის სახელი

ალბიუსი

დამკვეთი

სერვისები
  • გარერეკლამა

პროექტის მოკლე აღწერა

ჩვენ მიერ დამზადებული გარე რეკლამა სამკურნალო, საგანმანათლებლო და კვლევით ცენტრების გაერთიანება "ალბიუსისთვის". მოცულობითი ასოები და მნათი ყუთი