პროექტის სახელი

HD FOREX

დამკვეთი

HD FOREX

სერვისები
  • ინტერიერი

პროექტის მოკლე აღწერა

საბრეკორო კომპანია „ჰჩდფორექსი “ ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორია და ერთად განხორციელებულ პროექტების სია ასე გმოიყურება: ბრენდბუქი, პოლიგრაფია, ინტერიერის დიზაინი , გარე რეკლამა. მათ შორისაა ინტერიერის ეს დეტალიც კედლის კედელზე განთავსებული ლოგოს კომპოზიცია. კორპორატიული სტილის გათვალსიწინებით შეიქმნა დიზაინი, ხოლო საჭირო დეტალები გამოჭრა სპეციალური ხელსაწყოების მეშვეობით . გამოყენებული მასალაა: ორგმინა, დიბონდი და არაკალი.მსგავსი კომპოზიცია კომპანის რამოდენიმე ოფისშია განთავსებულ