პროექტის სახელი

ინგოროყვას კლინიკა

დამკვეთი

ინგოროყვას კლინიკა

სერვისები
  • გარერეკლამა

პროექტის მოკლე აღწერა

ავლაბარში მდებარე მაღალი სამედიცინო კვლევითი ცენტრი - ინგოროყვას კლინიკისთვის ორი ტიპის სარეკლამო ვიზუალი შეიქმნა. დამზადდა მოცულობითი ასოები და მინის ფასადი დაიფარა არაკალის აპლიკაციით. მოცულობითი ასოები მოწოდებული დიზაინის მიხედვით დამზადდა.გარდა ამისა დამონტაჟდა განათების სისტემა და მყარი კონსქტრუქცია, რაც კომპოციზიციის სიმყარის გარანტია. გამოყენებული მასალაა: ორგმინა და ალუმინი.